Summaries

For English, see below.

Nederlandse korte samenvatting

In de afgelopen decennia is er enorme vooruitgang geboekt in de behandeling van kinderkanker, waardoor momenteel ruim drie op de vier kinderen genezen van deze ziekte. Toch gaan er nog kinderen met kanker dood; de meeste door de ziekte zelf, maar een op de vijf overlijdens komt door bijwerkingen van de behandeling. Manier vinden om de bijwerkingen beter te voorkomen en behandelen is een essentiële stap naar nog betere uitkomsten voor kinderen met kanker, betoogt Erik Loeffen in zijn proefschrift “Perfect Pitstops”.

De behandelingen van kinderkanker hebben allerlei mogelijke bijwerkingen, zoals pijn, haaruitval, angst, en infecties. De ondersteunende zorg bij kinderkanker richt zich op het voorkomen en behandelen van deze bijwerkingen. Erik Loeffen toonde aan dat er momenteel grote variaties bestaan in de ondersteunende zorg, wat ertoe leidt dat niet alle kinderen de best mogelijke zorg krijgen. Om de ondersteunende zorg zo goed en uniform mogelijk te krijgen is het belangrijk richtlijnen te ontwikkelen die zich baseren op wetenschappelijk bewijs. In zijn proefschrift heeft Erik Loeffen verschillende internationale richtlijnen voor ondersteunende zorg ontwikkeld, bijvoorbeeld over het verminderen van angst en pijn tijdens prikken. Ook is verkend hoe deze richtlijnen succesvol in de praktijk gezet kunnen worden. Daarnaast heeft Erik Loeffen gekeken naar welke kinderen er sterven aan bijwerkingen, om deze sterfte in de toekomst hopelijk te kunnen verlagen.

Samenvattend pleit Erik Loeffen voor het verbeteren van de ondersteunende zorg bij kinderen met kanker, om zo de sterfte te verlagen en de kwaliteit van leven tijdens en na behandeling te verhogen.

English short summary

Since the 1960s, huge progress in cancer cure rates in children has been achieved. Currently more than three out of four children diagnosed with cancer will survive their disease. Still there are children who die; most of them due to disease progression, but some of them (one in five) due to adverse effects of treatment. Findings ways to improve the prevention and treatment of these adverse effects is a pivotal step towards better care for children with cancer, argues Erik Loeffen in his PhD thesis entitled “Perfect Pitstops”.

The treatments for childhood cancer can have various adverse effects, like pain, alopecia, fear, and infection. Supportive care is the care that focuses on preventing and treating these adverse effects. Erik Loeffen found that at present great variations exist in supportive care in the Netherlands, which can lead to suboptimal care. Therefore, it is of utmost importance that supportive care is uniform and based upon the best available evidence. In his thesis Erik Loeffen developed several clinical practice guidelines (for example on reducing needle pain and fear), and explored methods to implement these guidelines successfully in daily practice. Also, Erik Loeffen studied which children died due to adverse effects, to identify areas in which mortality can be reduced in the future.

In brief, Erik Loeffen advocates to improve supportive care in children with cancer, as so to reduce mortality and improve quality of life during and after treatment.